Ana Sayfa
Öğrenci
Bitirme Tasarım Çalışması

Bitirme -Tasarım Çalışması Yazım Kılavuzu

BİTİRME VE TASARIM ÇALIŞMALARININ HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

 1. Bitirme ve Tasarım çalışmaları “Bitirme Çalışması Yazım Kılavuzu’na göre yazılmalıdır. Bitirme Çalışması yazım Kılavuzuna Makine Mühendisliği Bölümü web sayfasının Öğrenci sekmesinden ulaşılabilir.
 2. Bitirme ve Tasarım çalışmaları yazılırken kullanılan kaynaklar bitirme çalışması yazım kılavuzunda gösterildiği gibi etiğe uygun olarak çalışmalara eklenecek ve mutlaka metin içerinde referans verilerek çalışmanın sonundaki kaynaklar kısmı ile ilişkilendirilecektir.
 3. Gerçekçi kısıtların sadece tek bir başlıkta kısaca değinilmesinin yanında metin içinde de bu kısıtların desteklenmesi gerekmektedir.
 4. İntihal taraması yapılarak maksimum benzerliğin %25 oranında olması gerekmektedir
 5. Ödevin GİRİŞ ile SONUÇLAR bölümleri arasında kalan bölümler “Ana Bölümler” dir.
 6. Çalışmanın SONUÇLAR ana bölümünden bir önceki bölüme “STANDARTLAR, ENDÜSTRİYEL BOYUT VE KISITLAR” ana bölümü eklenmelidir.

6.1 “STANDARTLAR, ENDÜSTRİYEL BOYUT VE KISITLAR” ana başlığının altında “Çalışmada Kullanılan Mühendislik Standartları” alt başlığı altında, tez çalışmasında kullanılan veya yararlanılan ISO, EN, DIN, TSE mühendislik standardı, yönetmeliği, direktifi, şartname, setifikasyon vb detaylı olarak incelenmelidir

6.2 “STANDARTLAR, ENDÜSTRİYEL BOYUT VE KISITLAR” ana başlığının altında “Çalışmanın Endüstriyel Boyutu” alt başlığı altında çalışmanın endüstride/sanayide kullanım alanı, katkısı, ticarileşme boyutu gibi konular detaylıca incelenecektir

6.3 “STANDARTLAR, ENDÜSTRİYEL BOYUT VE KISITLAR” ana başlığının altında, “Gerçekçi Kısıtlar” alt başlığı altında, Maliyet, Ekonomi, Çevre sorunları, Sürdürülebilirlik, Üretilebilirlik, Etik, Sağlık, Güvenlik, Sosyal ve Politik sorunlar konularından en az 3 gerçek kısıtın ayrı ayrı alt başlıklar halinde detaylıca incelenmesi gerekmektedir. Gerçekçi kısıtlardan Maliyet analizinin tüm çalışmalarda incelenmesi zorunludur.

TEZ İÇERİĞİ (Örnektir. Çalışmaya göre içerik değişebilir)

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER (ÖRNEKTİR)

 1. GİRİŞ
 2. MATERYAL VE METODLAR
 3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
 4. ANALİTİK ÇALIŞMALAR
 5. ANALİZLER
 6. “STANDARTLAR, ENDÜSTRİYEL BOYUT VE KISITLAR”
  1. Çalışmada Kullanılan Mühendislik Standartları
  2. Çalışmanın Endüstriyel Boyutu
  3. Gerçekçi Kısıtlar (Maliyet Analizi + en az 2 adet uygun olanı seçiniz.)
   1. Maliyet analizi
   2. Ekonomi
   3. Çevre sorunları
   4. Sürdürülebilirlik
   5. Üretilebilirlik
   6. Etik
   7. Sağlık
   8. Güvenlik
   9. Sosyal ve Politik sorunlar
 7. SONUÇLAR

 

Yukarıdaki maddelerin herhangi birinde eksik olması durumunda Bitirme ve Tasarım çalışmaları Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı kararıyla değerlendirmeye alınmayacaktır

Bitirme Tasarım Çalışması Yazım Kılavuzu ve Örneği ekte verilmiştir.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI