Staj Bilgileri

Bölüm Web Sayfası: http://me.sakarya.edu.tr/tr

Staj Takip Otomasyon Web Sayfası:  http://www.mfstajtakip.sakarya.edu.tr/

ÖRGÜN STAJ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Sakarya Üniversitesi SENATOSU'nun 22.05.2020 tarih ve 556 Sayılı Toplantısında alınan 1 nolu kararı ''2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Yarıyılı ile sınırlı kalmak koşulu ile Yaz Okulu ile birlikte staj yapılabilmesinin uygun olduğuna'' karar verilmiştir.

1- Uzaktan staj sadece bitirme durumundaki öğrenciler için geçerlidir.

2- Staj yapacak diğer öğrencilerimiz için staj tarihlerimiz aşağıdaki şekilde revize edilmiş ve staj başvuru formu da bu tarihler dikkate alınarak güncellenmiştir. 

01.06.2020-26.06.2020

15.06.2020-10.07.2020

01.07.2020-29.07.2020

04.08.2020-31.08.2020

2019-2020 Yaz Döneminde yapılacak örgün stajlar için başvuru işlemleri online olarak yapılacaktır. Online başvuru bağlantı adresleri aşağıda verilmiştir.

Örgün Staj Başvuru Linkleri

Staj-1 (Atölye Stajı) Linki :

ttps://docs.google.com/forms/d/1rLBT9Nbg6vmvyZH5UBQmrs0YIwvah6BH72Bu0ohxgGc/viewform?edit_requested=true

 Staj-2 (İşletme Stajı) Linki :

https://docs.google.com/forms/d/1CAtdg-b01ekbYxCgX6uZEYxb6De-oGWoSTj0Mn6CFZo/viewform?edit_requested=true

Daha önceden staj başvurusu yapıp ta staj tarihlerini değiştirmek isteyen öğrenciler aşağıda iletişim bilgileri bulunan staj komisyon üyeleriyle iletişim kurmaları gerekmektedir. Staj yapacak öğrencilerin başvuru linkinde verilen açıklamaları dikkatlice okumaları ve linkte verilen staj başvuru formunu dikkatlice doldurmaları gerekmektedir. Hatalı başvurular dikkate alınmayacaktır.  

Staj Defterleri Sunum Tarihi : 5 Ekim 2020 Pazartesi

 

UZAKTAN STAJ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

  1. 2019-2020 Bahar dönemi veya yaz okulu sonunda mezun durumunda olup uzaktan staj yapmak isteyen öğrencilerin, ekte bulunan dilekçeyi doldurup, imzalayıp, taratarak veya düzgün ve anlaşılır şekilde fotoğrafını çekerek, güncel transkriptiniz ile beraber en geç 10.07.2020 tarihine kadar aşağıda e-posta adresi verilen ilgili staj komisyonu üyesine iletmeleri gerekmektedir.
  2. Yaz okulu sonunda mezun olmayı planlayıpta uzaktan staja başvuranlar; yaz okulu sonunda mezun durumda olduğunu gösterir güncel transkriptlerini en geç 21 Eylül 2020 tarihine kadar staj komisyonuna iletmeleri gerekmektedir. Yaz okulu sonunda mezun durumuna gelmeyenlerin uzaktan stajları başarısız olarak değerlendirilecektir.
  3. Tek Dersi kalanlar uzaktan staj başvurusu yapabilirler.
  4. Yazışmalarda lütfen öğrenci e-posta adresinizi kullanınız. Diğer e-posta adreslerinden gelen mailler dikkate alınmamaktadır.
  5. İlgili staj komisyonu üyesi gerekli incelemeden sonra başvurunuzun UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR bilgilendirmesini size e-posta yoluyla yapacaktır.
  6. Uzaktan stajı uygun görülen öğrenciler ekte verilen Atölye ve İşletme stajı çalışmalarını yapacaklardır.
  7. Hazırlanacak staj defteri, Makine Mühendisliği Bitirme Çalışması formatında olmalıdır. Bitirme Çalışması formatı için bölüm web sayfasındaki Öğrenci/Bitirme Tasarım Çalışması sekmesini detaylıca inceleyiniz.
  8. Uzaktan stajı uygun görülen öğrenci Bitirme Çalışması formatında hazırladığı Staj çalışmasını en erken 20 işgünü sonra, en geç 21 Eylül 2020 tarihine kadar ilgili staj komisyonu üyesine iletmesi gerekmektedir.

 

Staj Komisyonu Başkanı

Dr. Öğr.Üy. Osman İYİBİLGİN

ibilgin@sakarya.edu.tr

Atölye Stajı (Staj I) Komisyon Üyeleri

Sadece Uzaktan Staj için

Arş. Gör. Cenk SARIKAYA

cenksarikaya@sakarya.edu.tr

Örgün Staj için

Arş.Gör. Muhammed Ömer İBİŞ

omeribis@sakarya.edu.tr

Örgün Staj için

Arş. Gör. Mustafa EROĞLU

mustafaeroglu@sakarya.edu.tr

 

İşletme Stajı (Staj II) Komisyon Üyeleri

Sadece Uzaktan Staj için

Arş. Gör. Toros Arda AKŞEN

ardaaksen@sakarya.edu.tr

Örgün Staj için

Arş. Gör. Safiye Nur ÖZDEMİR

safiyeozdemir@sakarya.edu.tr

Örgün Staj için

Arş.Gör. Mehmet Emin Sayan

mehmetsayan@sakarya.edu.tr