STAJ GÖRÜŞME SAATLERİ ve STAJ EVRAKLARI

STAJ GÖRÜŞME SAATLERİ

Staj Komisyonu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Osman İYİBİLGİN

M7-7306

Çarşamba-Perşembe

11.00-12.00

Atölye Stajı (Staj I) Komisyon Üyeleri

Arş. Gör. Mustafa EROĞLU

M7-7318

Salı - Perşembe

11:00-12:00

Arş. Gör. Cenk SARIKAYA

M7-7207

Pazartesi - Çarşamba

11.00-12.00

İşletme Stajı (Staj II) Komisyon Üyeleri

Arş. Gör. Toros Arda AKŞEN

M7-7207

Çarşamba - Perşembe

13.30-14.30

Arş. Gör. Safiye Nur ÖZDEMİR

M7-7319

Pazartesi - Salı

13.00-14.00

Bölüm panolarında ve bölüm web sayfasında bulunan tüm dokümanları detaylı incelemeden görüşme saatleri dışında ve gereksiz yere komisyon üyelerini LÜTFEN rahatsız etmeyiniz.

Bölüm Web Sayfası (Öğrenci-Staj sekmesi)

http://www.me.sakarya.edu.tr

Staj Takip Otomasyon Web Sayfası

http://www.mfstajtakip.sakarya.edu.tr/

 

STAJ DEFTERİ SUNUM TARİHİ

Atölye Stajı : 23 Ekim 2019 Çarşamba

I. Öğretim: Arş. Gör. Mustafa Eroğlu

II. Öğretim: Arş. Gör. Cenk SARIKAYA

İşletme  Stajı : 11 Ekim 2019 Perşembe

I. Öğretim: Arş. Gör. Safiye Nur Özdemir

II. Öğretim: Arş. Gör. Toros Arda Akşen

Staj defterleri sadece yukarıda belirtilen tarih aralığında teslim edilerek Staj Raporu sunumu yapılacaktır. Diğer veya sonraki zamanlarda resmi mazeretsiz defter ve rapor sunumu alınmaz. Belirtilen tarih aralığında staj defterini teslim etmeyenler staj yapmamış sayılır. Öğrenci Staj defteriyle birlikte Tasarım ve Üretim Raporu sunumu da gerçekleştirecektir. Staj defterinizi ve staj sicil fişinizi ilgili staj komisyon üyelerine imza karşılığı teslim ederek sunumunuzu gerçekleştiriniz. Staj defter ve belgelerinde mühür, ıslak imza, kaşe, fotoğraf, anket, iki adet elle çizilmiş teknik resim (Atölye Stajı için), Tasarım ve Üretim Raporu (Atölye Stajı için), içindekiler vb. eksiklik olanların stajları ön değerlendirmeye alınmayacaktır. Komisyonun gerekli görmesi durumda öğrenciyi tekrar mülakata alınabilir.