Ana Sayfa
Öğrenci
Sınav Kuralları

Sınav Kuralları

SINAV KURALLARI

  1. Sınavlara temel düzeyde hesap makinası hariç cep telefonu, akıllı saat, fotoğraf makinası, kulaklık gibi her türlü cihazla girmek yasaktır.
  2. Sınav başladıktan ilk 10 dakikasından sonra gelen öğrenciler sınava alınmaz. Geç kalmış öğrenciye ilave süre verilmez. Öğrenciler sınavlarını tamamlamış olsalar bile ilk 15 dakika sınavdan çıkmak yasaktır.
  3. Sınavdan çıkan öğrenci tekrar sınav salonuna alınmaz.
  4. Öğrenciler sınava giriş yoklama tutanağını imzalamakla yükümlüdür. Tutanakta imzası bulunanlar sınav kâğıdını teslim etmekle yükümlüdür. Tutanakta imzası bulunmayanlar sınava girmemiş kabul edilir.
  5. Güncel öğrenci kimlik kartları sınav süresince masanın üzerinde gözetmenlerin görebileceği bir yerde olmalıdır.
  6. Öğrenci oturduğu ve yakınındaki elle ve gözle ulaşabileceği sıra, duvar gibi yerlerdeki yazı, kâğıt vb. her şeyden sorumludur.
  7. Sıra üzerinde sınav evrakları hariç hiçbir araç gereç bırakılmamalıdır.
  8. Sınav esnasında her türlü araç gereç alışverişi yasaktır.
  9. Sınav esnasında sesli veya fısıltılı konuşmak, başkasının sınav kâğıdına göz ucuyla da olsa bakmak yasaktır.
  10. Sınav salonundaki görevli gözetmenler, sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, gözetmenlerle tartışan veya hakaret eden, uyarılara ve taleplere riayet etmeyen, yüksek sesle konuşan, sınav bittikten sonra yazmaya devam eden, sınavı süresinden önce terk eden öğrenciler hakkında tutanak düzenleyebilir. Tutanak hazırlanan öğrenciler hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI