Ana Sayfa
Öğrenci
Bitirme Tasarım Stajı

Bitirme/Tasarım Kapsamında Staj

752 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu

a) 05/01/2017 tarihli ve 477 sayılı Senato toplantısının 23 numaralı kararına istinaden, bir eğitim-öğretim döneminde sadece Bitirme Çalışması veya Mühendislik Tasarımı dersi alan öğrenciler, bu dersler kapsamında uygulamalı eğitim görmek üzere, ilgili kurum/firmalarda, öğrencinin haftalık ders programında, Bitirme Çalışması veya Mühendislik Tasarımı dersinin bulunduğu gün/günlerde, staj ders/dersleri haricinde hiçbir teorik veya uygulamalı dersin olmaması kaydıyla, en fazla 3 güne kadar sigorta işlemlerinin Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılmasına ve bu kararın sadece 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

b) 05/01/2017 tarihli ve 477 sayılı Senato toplantısının 23 numaralı kararına istinaden, bir eğitim-öğretim döneminde hem Bitirme Çalışması hem de Mühendislik Tasarımı derslerini alan öğrenciler ise, bu dersler kapsamında uygulamalı eğitim görmek üzere, ilgili kurum/firmalarda, öğrencinin haftalık ders programında, Bitirme Çalışması ve Mühendislik Tasarımı dersinin bulunduğu gün/günlerde, staj ders/dersleri haricinde hiçbir teorik veya uygulamalı dersin olmaması kaydıyla, en fazla 4 güne kadar sigorta işlemlerinin Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılmasına ve bu kararın sadece 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.