Ana Sayfa
Duyurular
Yaz Öğretimi Ders Seçim Kuralları

Yaz öğretimi ders seçim kuralları

Yaz Öğretiminde bölümümüzde açılacak dersler ekteki listede verilmiştir. Bu dersler ve Bitirme/Tasarım dışında dışında yaz okulunda ders açılmayacaktır.

Bu konu ile ilgili Sakarya Üniversitesi Senatosunun almış olduğu karar aşağıda verilmiştir.

Sakarya Üniversitesi SENATO'sunun 147/05/2020 tarih ve 555 sayılı toplantısında aldığı kararlar gereğince 

Yaz Öğretimi ile İlgili Kurallar 

a) Bölümde açılacak ders sayısı; üniversite ortak dersleri dışında, 20 ders ile sınırlıdır. 

b) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının en az 30 olması gerekir. Zorunlu hallerde bu sayı ilgili bölümün önerisi, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla değiştirilebilir. 

c) Yaz öğretiminde bir öğrenci, çakışma olmaksızın ve kurum içi-kurum dışı Bitirme veya Tasarım çalışması hariç toplam en fazla 20 birim saatlik ders alabilir. 

d) Makina Mühendisliği Tasarımı veya Bitirme Çalışmasını alabilmek için yaz öğretimi sonunda mezuniyet şartı ve bahar dönemi itibariyle genel not ortalamasının 1.8 ve üzeri olması gerekmektedir. 

e) Yaz okulu sürecinde sadece Makina Mühendisliği Tasarımı yada sadece Bitirme Çalışması alınabilir. 

f) Bitirme veya Tasarım çalışmasını almak isteyenler ekte bulunan dilekçe ve güncel transkript ile en son 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Makina Mühendisliği Bölüm Sekreterinin zeynepyilmaz@sakarya.edu.tr e-posta adresine göndermelidir.

g) Yaz öğretimi başlangıç tarihi itibariyle tüm derslerinden başarılı olmuş ve sadece yaz stajı dersi kalmış olan mezun durumundaki öğrenciler, Staj derslerinden yalnızca birine (Staj I veya Staj II), güncel transkript ile en son 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Makina Mühendisliği Bölüm Sekreterinin zeynepyilmaz@sakarya.edu.tr e-posta adresine göndermelidir.

h) Bahar dönemi veya yaz okulu sonunda tek dersi kalan veya kalacak öğrenciler Bitirme veya Tasarım dersini, Staj I veya Staj II dersini alabilirler.

Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı