Ana Sayfa
Duyurular
Salgın Sürecinde Not İtiraz İşlemleri

Salgın Sürecinde Not İtiraz İşlemleri

Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 Bahar Yarıyılı ve Yaz Öğretimi ile sınırlı kalmak koşulu ile sınav sonuçlarına itirazda aşağıdaki adımlar izlenebilecektir:

1) Öğrenci ilgili sınav sonucunun ilanını izleyen 5 iş günü içinde kayıtlı olduğu Bölüm Başkanlığına bölümün zeynepyilmaz@sakarya.edu.tr e-posta adresine dilekçesini ekleyerek başvuru yapar (Açıklanan sınav notları için bu kararın yayınlandığı günden itibaren süreç başlar),

İlgili bölüm dilekçeyi dersin öğretim elemanına iletir ve itiraz sonunda maddi hata saptanması durumunda, başarı durumu yeniden değerlendirilerek sonuç ilgili eğitim birimi yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve ilan edilir. Hata saptanmaması durumunda bölüm ilgili öğrenciye bilgiyi e-posta yoluyla iletilir. Bu işlemler en geç 5 işgünü içerisinde tamamlanmalıdır.

2) Bölüm Başkanlığına yapılan itiraz sonrasında verilen karara tekrar itiraz etmek isteyen öğrenci sonucun ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde öğrenim gördüğü fakülteye fakültenin resmi e-posta adresine dilekçesini ekleyerek itirazda bulunabilir.

Fakülteye yapılan itiraz sonunda maddi hata saptanması durumunda, başarı durumu yeniden değerlendirilerek sonuç ilgili eğitim birimi yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve ilan edilir. Hata saptanmaması durumunda bölüm ilgili öğrenciye bilgiyi e-posta yoluyla iletilir. Bu işlemler en geç 5 işgünü içerisinde tamamlanmalıdır.

3) Bölüm Başkanlığı ve bölümün bağlı olduğu birim üzerinden itirazının sonrasında verilen karara tekrar itiraz etmek isteyen öğrenci sonucun ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde Rektörlük makamına dilekçeyle itirazda bulunabilir.

Rektörlük tarafından itiraza yönelik bir komisyon oluşturulur. İlgili komisyon minimum 7, maksimum 21 iş günü sonra kararı Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) ile sonuca bağlanarak öğrenciye duyurulur, not değişikliği gerekiyorsa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.  

NOT: Öğrenciler dilekçe ekinde varsa önceden gerçekleştirdiği itiraz başvurularına ilişkin sonuç ve başvuru dokümanlarını eklemek zorundadır.