Personel Sayıları
Profesör 13
Doçent 10
Doktor Öğretim Üyesi 16
Araştırma Görevlisi 13
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 54 688
2. Öğretim Öğrencisi 43 656
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 97 1344
Genel Toplam 1441