Personel Sayıları
Profesör 13
Doçent 6
Doktor Öğretim Üyesi 19
Araştırma Görevlisi 14
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 58 788
2. Öğretim Öğrencisi 45 758
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 103 1546
Genel Toplam 1649