Personel Sayıları
Profesör 13
Doçent 6
Doktor Öğretim Üyesi 19
Araştırma Görevlisi 14
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 60 855
2. Öğretim Öğrencisi 48 808
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 108 1663
Genel Toplam 1771