Personel Sayıları
Profesör 13
Doçent 7
Doktor Öğretim Üyesi 19
Araştırma Görevlisi 13
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 70 803
2. Öğretim Öğrencisi 49 779
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 119 1582
Genel Toplam 1701