Personel Sayıları
Profesör 13
Doçent 8
Doktor Öğretim Üyesi 18
Araştırma Görevlisi 14
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 70 838
2. Öğretim Öğrencisi 53 810
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 123 1648
Genel Toplam 1771