Ana Sayfa
Laboratuvarlar
Hidromekanik Laboratuvarı

Hidromekanik Laboratuvarı

Yeryüzünde canlıların yaşamını devam ettirebilmesi için suyu etkin olarak kullanması ve kontrol altına alması gerekmektedir. Bu doğrultuda tarihin başlangıcından bu yana insanlar su ile ilgilenmişler, suyun her türlü özelliğini tanımaya, hareketini yöneten kuramları belirlemeye ve sudan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmışlardır. Suyun hareketini inceleyen bilime hidromekanik, bu bilimin teknikteki uygulamasına da hidrolik denir.

Anabilim dalımız dinamik öğretim kadrosu ile günümüz teknolojisine ayak uydurabilecek donanımlı mühendisler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaca yönelik olarak, teoriden uygulamaya geçişin mühendislikteki öneminin bilinci ile teknolojik imkânları da kullanarak gerek tasarım gerekse bitirme projelerinde öğrencilerimize uygulama ağırlıklı projeler vererek bu alandaki eksikliklerin giderilmesi hedeflenmiştir.