Ana Sayfa
Laboratuvarlar
Konstrüksiyon ve İmalat Laboratuvarı

Konstrüksiyon ve İmalat Laboratuvarı

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalının amacı, öğrencilere; makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları kullanabilme becerisi, yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma becerisi, mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi  modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi kazandırır.

Konstrüksiyon Anabilim Dalında tasarım ve üretimle ilgili çeşitli konularda araştırma-geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bunlardan bazıları Makine Elemanları Tasarım ve Analizi, Dişli Tasarımı, İleri Takım Tezgahları Tasarımı, Makine Tasarımı, Yatak Tasarım ve Analizi, CAD/CAE/CAM, Mekanik Yapıların ve Sistemlerin Tasarımı, Takım Tezgahları Tasarımı, Mühendislik Optimizasyonu, Hızlı Prototipleme, Biyomekanik, Yumuşak Doku Biyomekaniğidir.